Spolupracujeme s pracovištěm fyzioterapie

Léčba obohacenou krevní plasmou - PRP