Léčba obohacenou krevní plasmou

Obohacená krevní plazma (Platelet-Rich Plasma - PRP) je nová léčebná metoda, při níž je pacientovi ze žíly odebráno malé množství krve, která se poté zpracuje v centrifuze. Tím se oddělí červené a bílé krvinky od krevní plazmy s vyšší koncentrací krevních destiček (trombocytů). Takto upravená, na trombocyty bohatá plazma je pak využita k léčebným účelům. Jedná se o moderní perspektivní autologní léčbu využitelnou v ortopedii a estetické medicíně.

Po aktivaci krevních destiček dochází k uvolnění růstových faktorů a dalších molekul, které jsou součástí přirozeného procesu hojení.

Růstový faktor odvozený z krevních destiček (PDGF), transformační růstový faktor skupina (TGF), epidermální růstový faktor (EGF), vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF), fibroblastový růstový faktor (FGF) a další.

Tyto molekuly regulují léčivou kaskádu, včetně zánětů, buněčné proliferace, reepitalizace, angiogeneze a tkáňové remodelační procesy.

Tuto metodu s úspěchem používáme při léčbě artrózy, tenisového lokte, zánětů šlach a jiných.O novince v této metodě se dozvíte více v sekci Novinky